Valberedningen ledd av Gunnar Malmström avser föreslå nyval av Anders Olin såsom ordinarie styrelseledamot vid den ordinarie bolagsstämman 2023. Valberedningens […]
Valberedningen för årsstämman 2023 består av representanter utsedda av de tre största aktieägarna och ordföranden i bolaget. Valberedningen består av […]
Valberedningen för årsstämman 2022 består av representanter utsedda av de tre största aktieägarna och ordföranden i bolaget. Valberedningen består av […]

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner