Valberedningen inför årsstämman 2024 har utsetts i enlighet med den av årsstämman 2021 beslutade instruktionen för valberedningen. Valberedningen ska bestå […]
The nomination committee for the 2024 AGM has been appointed in accordance with the instruction for the nomination committee resolved […]
Valberedningen ledd av Gunnar Malmström avser föreslå nyval av Anders Olin såsom ordinarie styrelseledamot vid den ordinarie bolagsstämman 2023. Valberedningens […]
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner