Anders Olin föreslås till ledamot av styrelsen i Maven Wireless AB

Valberedningen ledd av Gunnar Malmström avser föreslå nyval av Anders Olin såsom ordinarie styrelseledamot vid den ordinarie bolagsstämman 2023. Valberedningens fullständiga förslag kommer presenteras i sedvanlig tid inför årsstämman.

Anders Olin, född 1966, är President, Enterprise & Messaging på Sinch AB. Anders Verkade inom Ericsson mellan 1996-2017 med olika exekutiva befattningar inom general management och ledande produktchefspositioner inkluderande EVP & GM AT&T account, EVP & GM Vodafone Global Account och VP & Head of Product Area Telecom Core. Han varit bosatt totalt 17 år utanför Sverige varav 10 i USA. Anders har förvärvat 72 004 aktier i Maven Wireless AB.

Gunnar Malmström kommenterade: "Valberedningen är väldigt nöjda med att kunna föreslå bolagsstämman Anders Olin som ny styrelseledamot i Maven Wireless Sweden AB. Anders Olins erfarenhet och kompetens, inte minst från USA marknaden, kommer att bli ett värdefullt stöd till styrelse och företagsledning i bolagets fortsatta expansion"

MAVEN WIRELESS AB:s valberedning inför årsstämma 2023

Valberedningen för årsstämman 2023 består av representanter utsedda av de tre största aktieägarna och ordföranden i bolaget.

Valberedningen består av Gunnar Malmström som största aktieägare, Jonas Ahlberg, utsedd av Fredrik Ekström, Karin Ebbinghaus, utsedd av Göran Grosskopf samt Anders Björkman, ordförande i Maven Wireless. Gunnar Malmström valdes till kommitténs ordförande.
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till investor@mavenwireless.com, telefon 08-760 43 00 eller genom brev till Maven Wireless AB, Att: Valberedning, Torshamnsgatan 39 B
164 40 Kista, Sverige, Sverige, senast den 1 mars 2023.

MAVEN WIRELESS AB:s valberedning inför årsstämma 2022

Valberedningen för årsstämman 2022 består av representanter utsedda av de tre största aktieägarna och ordföranden i bolaget.

Valberedningen består av Gunnar Malmström som största aktieägare, Jonas Ahlberg, utsedd av Fredrik Ekström, Karin Ebbinghaus, utsedd av Göran Grosskopf samt Anders Björkman, ordförande i Maven Wireless. Gunnar Malmström valdes till kommitténs ordförande.
 
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till investor@mavenwireless.com, telefon 08-760 43 00 eller genom brev till Maven Wireless AB, Att: Valberedning, Torshamnsgatan 39 A
164 40 Kista, Sverige, Sverige, senast den 1 mars 2022.

MAVEN WIRELESS AB nomination committee for the AGM 2022

The Nomination Committee for the AGM 2022 consists of representatives appointed by the three largest shareholders, and the chairman of the company.

The Nomination Committee consists of Gunnar Malmström as the largest shareholder, Jonas Ahlberg, appointed by Fredrik Ekström, Karin Ebbinghaus, appointed by Göran Grosskopf and Anders Björkman, chairman of Maven Wireless. Gunnar Malmström was elected Chairman of the committee.

Shareholders wishing to submit proposals to the Nomination Committee may do so by e-mail to investor@mavenwireless.com, by phone +46 8 760 43 00 or by letter addressed to Maven Wireless AB, Attention; Nomination Committee, Torshamnsgatan 39 A
164 40 Kista, Sweden, Sweden, no later than March 1, 2022.