Valberedningen inför årsstämman 2024 har utsetts i enlighet med den av årsstämman 2021 beslutade instruktionen för valberedningen. Valberedningen ska bestå av representanter utsedda av de tre största aktieägarna och ordföranden i bolaget.

Valberedningen består av Gunnar Malmström som största aktieägare, Jonas Ahlberg, utsedd av Fredrik Ekström, Karin Ebbinghaus, utsedd av Göran Grosskopf samt Anders Björkman, ordförande i Maven Wireless. Gunnar Malmström valdes till kommitténs ordförande. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till investor@mavenwireless.com, telefon 08-760 43 00 eller genom brev till Maven Wireless AB, Att: Valberedning, Torshamnsgatan 39 B 164 40 Kista, Sverige, Sverige, senast den 1 mars 2024.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner