Valberedningen ledd av Gunnar Malmström avser föreslå nyval av Anders Olin såsom ordinarie styrelseledamot vid den ordinarie bolagsstämman 2023. Valberedningens fullständiga förslag kommer presenteras i sedvanlig tid inför årsstämman.

Anders Olin, född 1966, är President, Enterprise & Messaging på Sinch AB. Anders Verkade inom Ericsson mellan 1996-2017 med olika exekutiva befattningar inom general management och ledande produktchefspositioner inkluderande EVP & GM AT&T account, EVP & GM Vodafone Global Account och VP & Head of Product Area Telecom Core. Han varit bosatt totalt 17 år utanför Sverige varav 10 i USA. Anders har förvärvat 72 004 aktier i Maven Wireless AB.

Gunnar Malmström kommenterade: "Valberedningen är väldigt nöjda med att kunna föreslå bolagsstämman Anders Olin som ny styrelseledamot i Maven Wireless Sweden AB. Anders Olins erfarenhet och kompetens, inte minst från USA marknaden, kommer att bli ett värdefullt stöd till styrelse och företagsledning i bolagets fortsatta expansion"

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner