Maven Wireless Sweden AB har mottagit order från Telenor Norge baserat på ett nytt förlängt ramavtal med justerade priser giltigt från första januari 2023 till ett värde av cirka 7 319 TSEK.

Denna order inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för mobiltelefontäckning vilka redan används på den norska marknaden. Priserna är justerade för att kompensera för den senaste tidens kostnadsökningar i bolagets produktionsled.

”Jag är glad över att vi fått förtroende att under ytterligare 2 år få vara hovleverantör av DAS och repeaterprodukter till Telenor. Det är också bra att vi kommit överens om att justera våra produktpriser så att vi blir kompenserade för de kostnadsökningar vi haft under den senaste tiden i våra produktionsled. Vi ser fram emot ytterligare år av bra samarbete med Telenor.”, säger Fredrik Ekström, VD

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner