Maven Wireless Sweden AB har mottagit order via Tomek GmbH inom befintligt ramavtal med österrikiska Trafikverket ÖBB till ett värde av 653 kEUR (cirka 7,2 MSEK*).

Denna order inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för både blåljusradio för polis- och brandkår, GSM-Rail och mobiltelefontäckning för uppkoppling av alla österrikiska mobiloperatörer i österrikiska Kaponig-Ochenig tunneln.

”Återigen slår vi storleksrekord i orderbok som idag är cirka 206 miljoner kronor. Huvuddelen av orderboken skall levereras under 2023 utom en del som skall faktureras redan under december samt ett projekt som är planlagt för leverans under Q1 2024. Vidare är jag glad att vårt samarbete i Österrike fungerar bra och att vi levererar våra produkter i hög takt för den österrikiska marknaden.”, säger Fredrik Ekström, VD

*Estimat baserat på gällande växelkurs

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner