Maven Wireless signerar förlängning av globalt ramavtal med Telenor värt cirka 80 MSEK

Maven Wireless Sweden AB (publ) signerar ett uppdaterat globalt ramavtal med Telenor Procurement Company (TPC) avseende utrustning och mjukvara för radiotäckning av alla mobila teknologier inklusive 5G. Det uppdaterade ramavtalet förlängs med ytterligare 2 år och gäller för leveranser till och med 31 december 2024.

Maven Wireless har under 4 år levererat produkter och tjänster till Telenor Norge baserat på befintligt avtal med ett totalt ackumulerat värde om cirka 135 miljoner kronor. Med en motsvarande leveranstakt inklusive prisjusteringar är denna förlängning värd cirka 80 miljoner kronor för bara den norska marknaden de kommande 2 åren.

“Jag är mycket glad över vårt goda samarbete med Telenor där vi under 4 år levererat marknadens bästa system för inomhus och tunneltäckning och haft möjligheten att fördjupa våra relationer med Telenors team i Oslo, Lillehammer och Singapore. Vi ser fram emot att även börja leverera banbrytande 5G lösningar till Telenor och fortsätta med ett nära teknik- och affärssamarbete.” säger Fredrik Ekström VD för Maven Wireless.

 

Maven Wireless granted a third patent in South Korea

Maven Wireless, a market leader of groundbreaking solutions for wireless coverage, has been granted one new patent in South Korea

Maven Wireless provides ground-breaking solutions in wireless coverage all over the world. The company offers a unique and comprehensive DAS system for indoor and tunnel coverage. The solutions are unique, future-proof and supports all relevant technologies from 2G to 5G as well as blue light services. The company has an active strategy for intellectual property rights, including patents, to protect its proprietary technology.

Including the new granted patent, Maven Wireless possesses 58 patents worldwide and has additionally 13 patent applications pending. The new patent in South Korea covers key elements on how the Distributed Antenna System (DAS) equipment automatically configure itself depending on external environment as well as how to make the DAS redundant and resilient. This patent supports and protects Maven Wireless’ business globally.

Nya EU direktivet om cybersäkerhet stärker Maven Wireless position på inomhusmarknaden

Den 10 november 2022 beslutade EU-kommissionen om NIS 2-direktivet. Senast hösten 2024 ska direktivet bli svensk lag. Styrelse och ledning för fastighetsbolag blir då juridiskt ansvarig för fastigheternas cybersäkerhet.

EU parlamentet vill stärka medlemsländernas digitala motståndskraft för bland annat byggnader. Det nya EU direktivet tydliggör även ansvarsförhållanden där styrelsen för fastighetsbolagen blir ytterst ansvarig för cybersäkerheten i sina byggnader. Detta beslut kommer driva på 5G utrullningen och även etablering av säkrare nät för inomhus täckning.
Maven Wireless produkter levererar täckning för alla operatörer och alla teknologier inklusive 5G med samma säkerhet som de enskilda operatörernas basstationer. Det innebär att säkerheten garanteras genom hela systemet till skillnad mot till exempel publika WiFi lösningar.

Tisdag 22 november presenterar VD Fredrik Ekström bolaget på Avanza börsdag kl 08:00 Epicenter, Disruption hall. Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm där även NIS-2 direktivet kommer att belysas.

LÄNKAR:
Pressmeddelande från EU parlamentet
Beskrivning av NIS-2

Maven Wireless granted a fifth patent in Australia

Maven Wireless, a market leader of groundbreaking solutions in wireless coverage, has been granted a fifth patent in Australia

Maven Wireless provides ground-breaking solutions in wireless coverage all over the world. The company offers a unique and comprehensive DAS system for indoor and tunnel coverage. The solutions are unique, future-proof and supports all relevant technologies from 2G to 5G as well as blue light services. The company has an active strategy for intellectual property rights, including patents, to protect its proprietary technology.

Including the new granted patent, Maven Wireless possesses 57 patents worldwide and has additionally 14 patent applications pending. The new patent in Australia covers key elements on how to distribute high speed data on the fronthaul fibre links to the radio remotes in a Distributed Antenna System (DAS). This patent supports and protects Maven Wireless’ business globally.

Maven Wireless granted a fourth patent in Japan

Maven Wireless, a market leader of groundbreaking solutions in wireless coverage, has been granted a fourth patent in Japan

Maven Wireless provides ground-breaking solutions in wireless coverage all over the world. The company offers a unique and comprehensive DAS system for indoor and tunnel coverage. The solutions are unique and future-proof and supports all relevant technologies from 2G to 5G as well as blue light services. The company has an active strategy for intellectual property rights, including patents, to protect its proprietary products.

Including the new granted patent, Maven Wireless possesses 56 patents worldwide and has additionally 15 patent applications pending. The new patent in Japan covers key elements on how to distribute high speed data on the fronthaul fibre links to the radio remotes in a Distributed Antenna System (DAS). This patent support and protects Maven Wireless’ business globally.

Maven Wireless bekräftad som vinnare av 213 MSEK SBB upphandlingen

Utredningen av överklagandet över tilldelning av ramavtal med Schweiziska trafikverket SBB som meddelats tidigare är avslutad. Den federala förvaltningsdomstolen har bekräftat att Maven Wireless med sin lokala partner Rhomberg är vinnare av ramavtalet med SBB värt cirka 213 MSEK för bolaget.

Ingen motpart har meddelat en önskan att driva saken vidare till federala Högsta domstolen vilket innebär att detta beslut är slutgiltigt.

“Jag är väldigt glad över rättens tydliga beslut att upphandlingen gått rätt till och att vi är tydliga vinnare av SBB upphandlingen. Vidare är detta kontrakt ytterligare en bekräftelse över bolagets starka position för leveranser av tunnellösningar för både blåljusradio och mobil kommunikation.” säger Fredrik Ekström, VD för Maven Wireless.

Maven Wireless confirmed as winner of the SEK 213 million SBB tender

The Investigation of the appeal on the award of the tender with the Swiss Transport Authority SBB, which was announced earlier, has been completed. The federal administrative court has confirmed that Maven Wireless with its local partner Rhomberg is the winner of the framework agreement with SBB worth approximately SEK 213 million for the company.

No opposing party has announced a desire to pursue the matter further to the federal Supreme Court, which means that this decision is final.

“I am very happy about the court's clear decision that the tender process was correct and that we are the clear winners of the SBB tender. Furthermore, this contract is yet another confirmation of the company's strong position in the field of tunnel solutions for both blue-light radio and mobile communication." says Fredrik Ekström, CEO of Maven Wireless.

Maven Wireless granted a third patent in Japan

Maven Wireless, a market leader of groundbreaking solutions in wireless coverage, has been granted a third patent in Japan

Maven Wireless provides ground-breaking solutions in wireless coverage all over the world. The company offers a unique and comprehensive DAS system for indoor and tunnel coverage. The solutions are unique and future-proof and supports all relevant technologies from 2G to 5G as well as blue light services. The company has an active strategy for intellectual property rights, including patents, to protect its proprietary products.

Including the new granted patent, Maven Wireless possesses 55 patents worldwide and has additionally 16 patent applications pending. The new patent in Japan covers key elements on how to use carrier aggregation in a Distributed Antenna System (DAS). This patent support and protects Maven Wireless’ business in the Asia and Pacific region.

Primary insiders and investors in Maven Wireless purchase in total 100 000 shares

Maven Wireless Sweden AB (publ) has been notified that on June 9, 2022 primary insiders has purchased shares off market. Göran Grosskopf purchased 30,000 shares, after the transaction Göran Grosskopf holds 4 638 372 shares in Maven Wireless.
Gunnar Malmström purchased 10,000 shares, after the transaction Gunnar Malmström holds 7,710,304 shares in Maven Wireless.
Johan Lundquist purchased 10,000 shares, after the transaction Johan Lundquist holds 1,962,560 shares in Maven Wireless. In addition investor Bo-Axel Ax:son Johnson purchased 50,000 shares, after the transaction Bo-Axel Ax:son Johnson holds 391,541 shares in Maven Wireless.

Maven Wireless granted an O-RAN patent for multi- operator DAS in China

Maven Wireless Sweden AB (publ), a market leader of groundbreaking solutions in wireless coverage, has been granted a fifth patent in China for multi-operator O-RAN using DAS

The new patent in China covers key elements on how to provide multi-operator mobile coverage for Open Radio Access Network (O-RAN) systems using Distributed Antenna System (DAS). This patent strengthens and protects the company position for delivering its DAS for ORAN based coverage solutions.

An Open Radio Access Network (O-RAN) is a totally disaggregated approach to deploying mobile fronthaul and midhaul networks built entirely on cloud native principles. O-RAN is an evolution of the Next Generation RAN (NG- RAN) architecture, first introduced by the GSMA’s 3GPP in their release 15. More information about O-RAN can be found at o-ran.org.

Including the new granted patent, Maven Wireless possesses 54 patents worldwide and has additionally 17 patent applications pending.