Utredning av överklagandet över tilldelning av ramavtal med Schweiziska trafikverket SBB som meddelats tidigare fortgår, besked väntas senare under 2022. Rätten har under denna process godkänt att SBB kan påbörja planerade projekt i närtid. Maven Wireless har därför tillsammans med sin lokala partner Rhomberg Bahntechnik signerat ett uppdaterat ramavtal för att kunna leverera både utbrutna projekt i närtid samt projekt inom ramen för det större ramavtalet.

Maven Wireless har även genomfört uppstartsmöten och projektplanering för närtida utbrutna projekt samt produktträning för slutkunden SBB.

“Jag är väldigt glad över rättens beslut att låta slutkunden SBB påbörja sitt planerade arbete ur upphandlingen. Vidare är det även tryggt att få bekräftelse att SBB fortsatt ger oss förtroendet med att starta arbetet med delar av den större upphandlingen tillsammans med oss. Det uppdaterade avtalet innebär att vi kan starta leveranser direkt.” säger Fredrik Ekström, VD för Maven Wireless.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner