Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman väljer Bolagets styrelse och revisorer, fastställer räkenskaperna, beslutar hur vinstmedel ska disponeras samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstämman har också att behandla andra frågor som är obligatoriska enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Samtliga aktier i Maven Wireless Sweden AB har samma röstvärde och bolagsordningen innehåller inga begränsningar i hur många röster varje aktieägare kan avge vid årsstämman.

Årstämma
Ladda ner
Datum
2022
 • Kallelse
 • Fullmaktformulär
 • Protokoll
 • Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram
 • Villkor för personaloptioner
 • Bilaga A (villkor för teckningsoptioner)
27 April 2022 Kl 16.00
2023
 • Kallelse
 • Fullmaktsformulär
 • Protokoll
 • Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 
 • Villkor för personaloptioner
 • Bilaga A (villkor för teckningsoptioner)
7 Maj 2023 16.00

Hållbarhet

Hållbar och framtidssäker trådlös täckning.

Årsredovisning 2022

2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år.

Delårsrapport

Delårsrapporten för Januari.-Mars 2023.

Relaterat innehåll

Håll dg uppdaterad om vår finansiella presentation och företagsstyrning. Läs mer om våra rapporter och aktieägarinformation. 

Upptäck våra finansiella virtuella konferenser, webbinarier och presentationer. 

Upptäck några av de mest framgångsrika projekten vi har genomfört hittills.

Bolagsstämmor
Maven wireless sweden ab

Torshamnsgatan 39B

164 40 Kista, Sweden

Investor relations contact

+46 8 760 43 00

investor@mavenwireless.com

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner