Största aktieägare
per den 31 December, 2022

Antal aktier

Andel av kapital och röster (%)

Aktieägare

2023

2023

Gunnar Malmström*

Fredrik Ekström 

Göran Grosskopf**

Almi Invest Green Tech AB 

Yvonne Adesam 

Miriam Samuelsson 

7 400 304

4 760 249

4 708 372

3 618 416

2 608 698

2 608 698

14,27%

9,18%

9,08%

6,98%

5,03%

5,03%

Totalt aktieägare med innehav överstigande 5 procent

Övriga aktieägare 

Totalt

25 704 737

26 162 072

51 866 809

49,56%

50,44%

100%

* Avser eget innehav och genom det helägda bolaget Blånudden Drifts AB (dotterbolag Gripsholm Holding AB)
** Indirekt innehav genom kapitalförsäkring 

Utdelningspolicy 

Maven Wireless har inte antagit någon utdelningspolicy. Vid överväganden om förslag ska lämnas om utdelning beaktar styrelsen flera faktorer, inbegripet Bolagets verksamhet, rörelseresultat, finansiella ställning, aktuellt och förväntat likvidetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer. Ingen utdelning lämnades för räkenskapsåren 2020 eller 2019. Styrelsens avsikt är att inte föreslå någon utdelning till aktieägare innan Bolaget har etablerat sig kommersiellt och genererar långsiktigt uthållig lönsamhet.  

Få bolagets senaste nyheter och pressmeddelanden
direkt  i din inkorg !

Relaterat innehåll

Håll dig uppdaterad om vår finansiella prestation, bolagsstyrning och våra senaste finansiella rapporter. 

Upptäck insikterna från  omfattande analyser om bolagets prestationer och framtidsutsikter. 

Läs mer om varför Maven Wireless är en stark investeringsmöjlighet och upptäck potentialen. 

Aktieägarstruktur
Maven wireless sweden ab

Torshamnsgatan 39B

164 40 Kista, Sweden

Investor relations contact

+46 8 760 43 00

investor@mavenwireless.com

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner