Presentation av Styrelsen

Ledarskap i teknikens framkant: Vår erfarna och visionära styrelsegrupp

Vår styrelse är ett talangfullt och erfaret team som är engagerat i att driva tillväxt och innovation. Med gedigen kunskap om telekom- och trådlösbranschen bidrar de med värdefulla insikter och perspektiv för att hjälpa oss att hålla oss i framkant.

anders björkman
Anders Björkman

Styrelseordförande

Styrelsemedlem sedan  2018

Anders Björkman är styrelseordförande för Vinnergi Holding AB, Elonroad AB, Setly Holding AB och Proptivity AB. Han är också styrelsemedlem i Allgon AB och Eastern Light AB. Anders har tidigare varit verkställande direktör för OnePhone Holding AB och dess partnerskap med British Telecommunications och KPN. Mellan 2001 och 2008 var Anders verkställande direktör för Argnor Wireless Ventures, en riskkapitalfirma som fokuserade på investeringar i nordiska företag som utvecklar trådlösa kommunikationsprodukter och tjänster. Under sin tid på Argnor Wireless Ventures satt Anders i flera portföljbolags styrelser. Innan han gick med i Argnor Wireless Ventures var Anders verkställande direktör för SEC mellan 1999 och 2000 samt för Tele2 mellan 1996 och 1999. Anders har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från Chalmers tekniska högskola

Antal aktier i bolaget: 294 328
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare 

Dr. Göran Grosskopf, Ph.D
   Dr. Göran Grosskopf, Ph.D

Styrelsemedlem sedan  2018

Dr. Göran Grosskopf, Ph.D., är professor i rättsvetenskap, företagsrätt och skatterätt vid universiteten i Umeå, Lund och Göteborg. Dr. Grosskopf har varit konsult för Tetra Pak och Tetra Laval, där han också var ordförande. Han har samlat omfattande erfarenhet från Ernst & Young och Vinge & Grosskopf. Han är styrelseordförande för övervakningskommittén vid IKEA AB och även ordförande för Herenco. Dr. Grosskopf har varit styrelseordförande för Peab AB sedan september 2005. Han var också medlem i den ryska premiärministerns rådgivande råd för utländska investeringar.

Antal aktier i bolaget: 4 708 372
Beroende:  Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare

Styrelse
Anders Björck

Styrelsemedlem sedan 2017

Anders Björck är en svensk politiker som var försvarsminister från 1991 till 1994 och landshövding i Uppsala län från 2003 till 2009. År 1989 valdes han till president för Europarådet och tjänstgjorde fram till 1991, då Moderata samlingspartiet vann valet och Carl Bildt fick bilda regering. Han utsågs till försvarsminister. När Moderaterna förlorade valet 1994 blev han förste vice talman i Riksdagen, en position han innehaft fram till 2002. Anders har också varit ordförande för den svenska försvarsunderrättelsenämnden. För närvarande är Anders verksam som industriell rådgivare.

Antal aktier i bolaget: 120 000 
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare

Gunnar Malmström
Gunnar Malmström

Styrelsemedlem sedan  2016

Gunnar Malmström är ägare av Gripsholm Holding, ett privat investeringsbolag, med inriktning på rörelsedrivande bolag samt fastighetsförvaltning inom lager & logistik. Bl.a Ordförande och ägare i ABC-gruppen med logistiktjänster till bygg- och fastighetsbranschen i Sverige med uthyrning av bygghissar, väderskydd och byggnadsställningar. Styrelseledamot i fastighetsbolaget BWAB. Gunnars finansiella bakgrund är som delägare, styrelseledamot och vice VD i Aragon Securities. Fondkommission med fokus på aktie-och derivathandel samt Investment banking. Dessförinnan på Enskilda Securities (SEB) i Stockholm, S-E Banken International samt Ericsson i Paris. Gunnar är Civilekonom (DHS) från Handelshögskolan i Stockholm. 

Antal aktier i bolaget: 7 400 304 
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare 

Karin Edström
Karin Edström

Styrelsemedlem sedan 2020

IKarin Edström är nvesteringschef på Almi Invest Greentech, Stockholm. Styrelsemedlem i BioFibertech, Havredals, Qtagg och Klimato, observer i Greeninfron, Saveggy och Cellfion. Karin började på Almi Invest 2018 och anslöt sig till Greentech-fonden i mars 2020. Den 650 miljoner kronor stora fonden finansieras av EU, Almi och Energimyndigheten och fokuserar på direktägarinvesteringar i svenska innovativa och snabbväxande startups som kan minska klimatutsläppen avsevärt. Fonden har för närvarande investerat i 35 företag och har undersökt över 500 företag inom GreenTech-sektorn. Karin har 25 års erfarenhet från IT-branschen, inklusive försäljning på hög nivå till företag, affärsutveckling och internationella partnerskapspositioner. De senaste 10 åren har hon varit VD för Citerus – en snabbt växande digital konsultbyrå – och VD för Evothings, en startup inom djup teknik och IoT.

Antal aktier i bolaget: 0
Beroende:
  Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare 

Johan Lundquist
Johan Lundquist

Styrelsemedlem sedan 2016

Johan Lundquist har 10 års erfarenhet från telekomindustrin inom Ericsson (Area Marketing Manager), Tele2 (Affärsområdeschef) samt 20 års erfarenhet inom investeringar och Corporate Finance från Swedbank (Capital Markets), Industrifonden (Investment Manager) och Graviton VC fond (Partner) och Graviton AB (ägare).

Styrelseuppdrag i Aerowash AB (publ) och Sociallite US AB (publ) båda noterade på Spotlight Stock Market. Tidigare ordförande och medgrundare av RF Coverage AB. Tidigare ett 20-tal styrelseuppdrag oftast kopplade till investeringar. Certifierad styrelseledamot, styrelseakademin 2022. Johan har en civilingenjörsexamen från KTH i Industriell Ekonomi samt har senare gått på KTH Executive School.

Antal aktier i bolaget: 1 962 560
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare

Anders Olin
Anders Olin

Styrelsemedlem sedan 2023

Anders har över 25 års erfarenhet av ledande befattningar inom kommunikationsbranschen, med erfarenhet från olika befattningar på Ericsson och Sinch i Sverige, Europa och USA. Anders senaste position var som President för Sinchs största affärsområde, Enterprise & Messaging. Under de senaste 5 åren på Sinch har Anders spelat en viktig roll genom befattningar som COO och President för att växa det regionala företaget, ledd av medgrundare med 300 anställda, till en global ledare inom CPaaS med över 4 500 anställda. Innan Sinch hade Anders flera ledande befattningar på Ericsson, bland annat som General Manager för Ericssons största kunder, At&t och Vodafone. Han tillbringade även 3 år som en del av Ericsson Group Executive ledningsgrupp. I sin sista position på Ericsson var Anders chef för Product Area Telecom Core, Ericssons näst största produktområde. Anders har arbetat och bott utomlands i 17 år och varit styrelseledamot för flera lokala Ericsson-företag. Anders har en magisterexamen från Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Antal aktier i bolaget: 80 000
Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare 

Är du aktieägare, investerare eller någon intresserad av att bli det?

Relaterat innehåll

Håll dig uppdaterad om vår finansiella presentation, företagsstyrning, och aktieägarinformation. 

Upptäck våra finansiella virtuella konferenser, webbinarier och presentationer. 

Upptäck några av de mest framgångsrika projekten vi har genomfört hittills.

Styrelse
Maven wireless sweden ab

Torshamnsgatan 39B

164 40 Kista, Sweden

Investor relations contact

+46 8 760 43 00

investor@mavenwireless.com

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner