Den 10 november 2022 beslutade EU-kommissionen om NIS 2-direktivet. Senast hösten 2024 ska direktivet bli svensk lag. Styrelse och ledning för fastighetsbolag blir då juridiskt ansvarig för fastigheternas cybersäkerhet.

EU parlamentet vill stärka medlemsländernas digitala motståndskraft för bland annat byggnader. Det nya EU direktivet tydliggör även ansvarsförhållanden där styrelsen för fastighetsbolagen blir ytterst ansvarig för cybersäkerheten i sina byggnader. Detta beslut kommer driva på 5G utrullningen och även etablering av säkrare nät för inomhus täckning.
Maven Wireless produkter levererar täckning för alla operatörer och alla teknologier inklusive 5G med samma säkerhet som de enskilda operatörernas basstationer. Det innebär att säkerheten garanteras genom hela systemet till skillnad mot till exempel publika WiFi lösningar.

Tisdag 22 november presenterar VD Fredrik Ekström bolaget på Avanza börsdag kl 08:00 Epicenter, Disruption hall. Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm där även NIS-2 direktivet kommer att belysas.

LÄNKAR:
Pressmeddelande från EU parlamentet
Beskrivning av NIS-2

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner