Maven Wireless Sweden AB har mottagit order via Rhomberg inom befintligt ramavtal med schweiziska Trafikverket SBB till ett värde av 5 878 kEUR (cirka 63 874 kSEK*).

Denna order inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för både blåljusradio för polis- och brandkår, GSM-Rail och mobiltelefontäckning för uppkoppling av de schweiziska mobiloperatörerna. Den innehåller även stöd för den nya generationens tågstandard för radiokommunikation FRMCS.

”Vårt tidigare rekord på enskilt största order fördubblas med denna nya order och bolagets orderbok erövrar nya höjdnivåer där ackumulerade order under 2022 är totalt 265 MSEK*. Orderboken idag är ca 193 MSEK som skall konverteras till omsättning under Q4 2022 samt under 2023. Denna order stärker ytterligare bolagets position för att bli den starkaste aktören inom trådlös täckning för tunnlar”, säger Fredrik Ekström, VD

*Estimat baserat på gällande växelkurs

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner