Maven Wireless har tagit fram stöd för upp till 5 olika frekvensband i Stratus högeffekts radioremote vilken tidigare hade stöd för upp till 4 frekvensband per remote. Den nya produkten har inkluderats i ramavtalet för Trafikverket i Österrike (ÖBB) där en första avropsorder erhållits via den lokala partnern Tomek.

Ordern planeras att levereras och faktureras under juni-juli 2024. Produkten adresserar framför allt tunnelmarknaden i Europa, men kan även användas i mellanöstern och delar av Asien. De fem frekvensbanden stödjer mobiltelefoni för alla operatörerna på marknaden inklusive 5G på de lägre frekvensbanden vilket ger optimerad utbredning för just tunneltäckning. Dessutom stödjer produkten kompletterande nedlänksbandet på 1400 MHz (SDL) vilket ytterligare ökar den totala bandbredden systemet levererar och gör Maven Wireless produkt unik på DAS marknaden.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner