Maven Wireless erhåller ytterligare order om ca 19 MSEK från Trafikverket i Schweiz – SBB

Maven Wireless Sweden AB har idag mottagit ytterligare 6 order via Rhomberg inom befintligt ramavtal med schweiziska Trafikverket SBB till ett värde av 1 761 kEUR (cirka 19 204 kSEK*).

Ordrarna inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för både blåljusradio för polis- och brandkår, GSM-Rail och mobiltelefontäckning för uppkoppling av de schweiziska mobiloperatörerna. Den innehåller även stöd för den nya generationens tågstandard för radiokommunikation FRMCS. Utrustningen kommer att installeras i 6 olika tunnlar i Schweiz av bolagets lokala partner Rhomberg.

*Estimat baserat på gällande växelkurs

Maven Wireless receives additional orders of approx. SEK 19 million from SBB

Maven Wireless Sweden AB has today received additional 6 orders via Rhomberg within the existing framework agreement with the Swiss Transport Authority SBB to a value of 1,761 kEUR (approx. 19,204 kSEK*).

The orders include the latest digital DAS products for both blue light radios for police and fire brigades, GSM-Rail and mobile phone coverage for connecting the Swiss mobile operators. It also includes support for the new generation train standard for radio communication FRMCS. The equipment will be installed in 6 different tunnels in Switzerland by the company's local partner Rhomberg.

*Estimate based on current exchange rate

Maven Wireless receives a new record order of approx. SEK 64 million from the Swiss Transport Authority – SBB

Maven Wireless Sweden AB (publ) has received orders via Rhomberg within the existing framework agreement with the Swiss Transport Authority SBB to a value of 5,878 kEUR (approx. 63,874 kSEK*).

The order includes the latest digital DAS products for both blue light radios for police and fire brigades, GSM-Rail and mobile phone coverage for connecting the Swiss mobile operators. It also includes support for the new generation train standard for radio communication FRMCS.

"Our previous record for single largest order is doubled with this new order and the company's order book conquers new heights where accumulated orders during 2022 total SEK 265 million*. The order book today is approximately SEK 193 million, which will be converted into revenue during Q4 2022 and during 2023. This order further strengthens the company's position to become the strongest player in wireless coverage for tunnels," says Fredrik Ekström, CEO

*Estimate based on current exchange rate

Maven Wireless erhåller ny rekordorder om ca 64 MSEK från Trafikverket i Schweiz – SBB

Maven Wireless Sweden AB har mottagit order via Rhomberg inom befintligt ramavtal med schweiziska Trafikverket SBB till ett värde av 5 878 kEUR (cirka 63 874 kSEK*).

Denna order inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för både blåljusradio för polis- och brandkår, GSM-Rail och mobiltelefontäckning för uppkoppling av de schweiziska mobiloperatörerna. Den innehåller även stöd för den nya generationens tågstandard för radiokommunikation FRMCS.

”Vårt tidigare rekord på enskilt största order fördubblas med denna nya order och bolagets orderbok erövrar nya höjdnivåer där ackumulerade order under 2022 är totalt 265 MSEK*. Orderboken idag är ca 193 MSEK som skall konverteras till omsättning under Q4 2022 samt under 2023. Denna order stärker ytterligare bolagets position för att bli den starkaste aktören inom trådlös täckning för tunnlar”, säger Fredrik Ekström, VD

*Estimat baserat på gällande växelkurs

Maven Wireless granted a third patent in South Korea

Maven Wireless, a market leader of groundbreaking solutions for wireless coverage, has been granted one new patent in South Korea

Maven Wireless provides ground-breaking solutions in wireless coverage all over the world. The company offers a unique and comprehensive DAS system for indoor and tunnel coverage. The solutions are unique, future-proof and supports all relevant technologies from 2G to 5G as well as blue light services. The company has an active strategy for intellectual property rights, including patents, to protect its proprietary technology.

Including the new granted patent, Maven Wireless possesses 58 patents worldwide and has additionally 13 patent applications pending. The new patent in South Korea covers key elements on how the Distributed Antenna System (DAS) equipment automatically configure itself depending on external environment as well as how to make the DAS redundant and resilient. This patent supports and protects Maven Wireless’ business globally.

Nya EU direktivet om cybersäkerhet stärker Maven Wireless position på inomhusmarknaden

Den 10 november 2022 beslutade EU-kommissionen om NIS 2-direktivet. Senast hösten 2024 ska direktivet bli svensk lag. Styrelse och ledning för fastighetsbolag blir då juridiskt ansvarig för fastigheternas cybersäkerhet.

EU parlamentet vill stärka medlemsländernas digitala motståndskraft för bland annat byggnader. Det nya EU direktivet tydliggör även ansvarsförhållanden där styrelsen för fastighetsbolagen blir ytterst ansvarig för cybersäkerheten i sina byggnader. Detta beslut kommer driva på 5G utrullningen och även etablering av säkrare nät för inomhus täckning.
Maven Wireless produkter levererar täckning för alla operatörer och alla teknologier inklusive 5G med samma säkerhet som de enskilda operatörernas basstationer. Det innebär att säkerheten garanteras genom hela systemet till skillnad mot till exempel publika WiFi lösningar.

Tisdag 22 november presenterar VD Fredrik Ekström bolaget på Avanza börsdag kl 08:00 Epicenter, Disruption hall. Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm där även NIS-2 direktivet kommer att belysas.

LÄNKAR:
Pressmeddelande från EU parlamentet
Beskrivning av NIS-2

Maven Wireless granted a fifth patent in Australia

Maven Wireless, a market leader of groundbreaking solutions in wireless coverage, has been granted a fifth patent in Australia

Maven Wireless provides ground-breaking solutions in wireless coverage all over the world. The company offers a unique and comprehensive DAS system for indoor and tunnel coverage. The solutions are unique, future-proof and supports all relevant technologies from 2G to 5G as well as blue light services. The company has an active strategy for intellectual property rights, including patents, to protect its proprietary technology.

Including the new granted patent, Maven Wireless possesses 57 patents worldwide and has additionally 14 patent applications pending. The new patent in Australia covers key elements on how to distribute high speed data on the fronthaul fibre links to the radio remotes in a Distributed Antenna System (DAS). This patent supports and protects Maven Wireless’ business globally.

Maven Wireless erhåller avropsordrar om 20 MSEK från Telenor

Maven Wireless erhåller flera ordrar från Telenor på DAS produkter för den Norska marknaden om sammanlag cika 20 MSEK.

Ordrarna skall levereras under första halvåret av 2023 och innefattar standardprodukter för tunnel- och inomhustäckning.

MAVEN WIRELESS AB:s valberedning inför årsstämma 2023

Valberedningen för årsstämman 2023 består av representanter utsedda av de tre största aktieägarna och ordföranden i bolaget.

Valberedningen består av Gunnar Malmström som största aktieägare, Jonas Ahlberg, utsedd av Fredrik Ekström, Karin Ebbinghaus, utsedd av Göran Grosskopf samt Anders Björkman, ordförande i Maven Wireless. Gunnar Malmström valdes till kommitténs ordförande.
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till investor@mavenwireless.com, telefon 08-760 43 00 eller genom brev till Maven Wireless AB, Att: Valberedning, Torshamnsgatan 39 B
164 40 Kista, Sverige, Sverige, senast den 1 mars 2023.

Maven Wireless granted a fourth patent in Japan

Maven Wireless, a market leader of groundbreaking solutions in wireless coverage, has been granted a fourth patent in Japan

Maven Wireless provides ground-breaking solutions in wireless coverage all over the world. The company offers a unique and comprehensive DAS system for indoor and tunnel coverage. The solutions are unique and future-proof and supports all relevant technologies from 2G to 5G as well as blue light services. The company has an active strategy for intellectual property rights, including patents, to protect its proprietary products.

Including the new granted patent, Maven Wireless possesses 56 patents worldwide and has additionally 15 patent applications pending. The new patent in Japan covers key elements on how to distribute high speed data on the fronthaul fibre links to the radio remotes in a Distributed Antenna System (DAS). This patent support and protects Maven Wireless’ business globally.