Inbjudan till presentation av Maven Wireless på Haymarket bolagsdag 25 maj 2023

Maven Wireless bjuder in till presentation av bolaget på Erik Penser Markets bolagsdag den 25 maj klockan 12:15 på Haymarket by Scandic vid Hötorget, Stockholm

Den 25 maj 2023 arrangerar Erik Penser Bank det största bolagseventet i bankens historia på Haymarket by Scandic i Stockholm.
Var vänlig anmäl intresse för att delta genom att mejla johanna.broberg@penser.se, så tilldelar de er en plats så långt det är möjligt.
Maven Wireless VD Fredrik Ekström presenterar en uppdatering om bolaget i Sal 4, klockan 12:15

Maven Wireless signs production agreement with Kitron

Maven Wireless Sweden AB (publ) has entered into a production agreement with Kitron Aktiebolag a leading Scandinavian Electronics Manufacturing Services (EMS) company. Kitron has operations in Norway, Sweden, Denmark, Lithuania, Germany, Poland, the Czech Republic, India, China, and the United States.

The manufacturing partnership will initially be supported at Kitron’s factory in Jönköping Sweden.

“Since its founding, Maven Wireless has rapidly grown in both size and scope. Today, its distribution of sales includes large portions of Europe, Middle East, and Asia. Maven Wireless is also doing successful business development in North America, which means Kitron USA could also be a potential future manufacturing site. We are happy to have yet another EMS partner which can support our rapid growth into the years to come, says Fredrik Ekström CEO of Maven Wireless

“We are very happy that Maven Wireless has chosen Kitron as a manufacturing partner to support their growth.
Kitron has a long history of producing RF and telecom products. Signing a long-term partnership agreement with Maven Wireless, a market leader in telecommunications for indoor- & tunnel coverage, is a great recognition," says Stefan Mutas-Hansson MD of Kitron AB

Kommuniké från årsstämma i Maven Wireless AB (publ) den 27 april 2023

Maven Wireless Sweden AB (publ) har den 27 april 2022 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades:

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2022. Stämman beslutade att hela beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning, innebärande att ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2022.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att arvode till ledamöter skall uppgå till totalt 960 000 kr och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp: 120 000 kr till envar icke anställd styrelseledamot och 240 000kr till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade omval av nuvarande styrelseordförande Anders Björkman samt styrelseledamöterna Anders Björck, Karin Edström, Göran Grosskopf, Johan Lundquist och Gunnar Malmström samt nyval av Anders Olin.
Årsstämman beslutade omval av registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har anmält auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Årsstämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.

Inbjudan till presentation av Maven Wireless kvartalsrapport för Q1 2023

Maven Wireless bjuder in till digital presentation av kvartalsrapport för Q1 2023 torsdagen den 27 april kl. 09:00.

Enligt den finansiella kalendern planerar Maven Wireless att publicera sin kvartalsrapport för Q1 2023 torsdagen den 27 april 2023 cirka kl. 8:00. Med anledning av detta bjuder Maven Wireless in till en presentation av rapporten samma dag. Bolagets VD Fredrik Ekström presenterar rapporten på svenska och besvarar efterföljande frågor.
Datum: torsdagen 27 april 2023 Tid: 09:00

KLICKA HÄR FÖR ATT ANSLUTA TILL MÖTET
https://vimeo.com/event/3330449

Agenda
08:50 Ring in till konferensen
09:00 Presentation
09:30 Q&A
09:45 Avslutning

Frågor kan även skickas in i förväg

Maven Wireless signs framework agreement with ONE Nordic and receives first order of SEK 9 million

Maven Wireless Sweden AB (publ) signs a framework agreement with ONE Nordic regarding both DAS systems and repeater products for mobile telephony as well as Public Safety radio systems and associated services. At the same time, a first order is received for mobile phone coverage for an infrastructure project in Sweden, amounting to approximately SEK 9 million.

The agreement is valid indefinitely with rights for the parties to revise prices if costs changes by more than 5%. There are no volume guarantees in the agreement, which can, however, be used for future projects for all ONE Nordic group companies.

Maven Wireless signerar ramavtal med ONE Nordic och erhåller första order om 9 MSEK

Maven Wireless Sweden AB (publ) signerar ramavtal med ONE Nordic gällande både DAS system och repeater produkter för mobiltelefoni samt blåljusradiosystem och tillhörande tjänster. Samtidigt erhålls en första order för mobiltelefonitäckning till ett infrastrukturprojekt i Sverige omfattande ca 9 MSEK.

Avtalet gäller tillsvidare med möjligheter för parterna att revidera priser om kostnader ändras med mer än 5%. Det finns inga volymgarantier i avtalet som däremot kan användas för framtida projekt för alla ONE Nordic koncernbolag.

Maven Wireless tar hem ordrar för Microsoft datahallar

Maven Wireless Sweden AB (publ) har fått sina produkter godkända för att etablera säker kommunikation i Microsofts datahallar med första utrullning i Europa

Godkännandet innefattar bolagets digitala DAS system för TETRA kommunikation där en enhetlig lösning kommer att användas globalt. Etablering av systemen sker med start i Europa, där bolaget redan mottagit order för datacenters i Irland, Italien, Spanien och Holland. Försäljningsvärdet per datahall för bolaget är mellan 0,5 och 1 miljon kronor. Utrullning av motsvarande lösning planeras även att genomföras för både Asien och USA.

Maven Wireless granted a fourth patent in South Korea

Maven Wireless, a market leader of groundbreaking solutions for wireless coverage, has been granted one new patent in South Korea for the patent application "Carrier Aggregation"

Maven Wireless provides ground-breaking solutions in wireless coverage all over the world. The company offers a unique and comprehensive DAS system for indoor and tunnel coverage. The solutions are unique, future-proof and supports all relevant technologies from 2G to 5G as well as blue light services. The company has an active strategy for intellectual property rights, including patents, to protect its proprietary technology.

Including the new granted patent, Maven Wireless possesses 68 patents worldwide and has additionally 11 patent applications pending. The new patent in South Korea covers a method performed by a digital DAS for routing aggregated carriers received by at least one digital master unit of the DAS to at least one digital remote unit of the DAS.

This patent supports and protects Maven Wireless’ business especially in the APAC region.

Maven Wireless validates additional 8 European patents

Maven Wireless, a market leader of groundbreaking solutions for wireless coverage, has been granted additional 8 European patents for the patent application "Real-valued passband data transport in DAS"

Maven Wireless provides ground-breaking solutions in wireless coverage all over the world. The company offers a unique and comprehensive DAS system for indoor and tunnel coverage. The solutions are unique, future-proof and supports all relevant technologies from 2G to 5G as well as blue light services. The company has an active strategy for intellectual property rights, including patents, to protect its proprietary technology.

Including the new validated patents, Maven Wireless possesses 67 patents worldwide and has additionally 12 patent applications pending. These patents protects Maven Wireless digital DAS products and the way how the products transport data over the fibre network. They also support and protects Maven Wireless’ business throughout the European market.

Maven Wireless expanderar vidare i Mellanöstern och erhåller ytterligare order om 6 MSEK

Maven Wireless Sweden AB (publ) har mottagit order via lokal partner för ett public safety DAS system till ett värde av 543 kEUR (cirka 6,1 MSEK*).

Denna order inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för blåljusradio som stödjer både gamla TETRA standarden över 380 MHz bandet samt den nya generationens lösning med Public Safety LTE över 700 MHz bandet i samma remote enhet. Public Safety LTE är den senaste generations blåljusradio som stödjer video och dataöverföring.

“Jag är glad över fortsatt förtroende från vår lokala partner i UAE som redan under 2022 implementerat flera projekt med Maven Wireless unika kombinationslösning. Vi får nu fortsatt förtroende att leverera samma lösning till ytterligare större projekt. Denna försäljning och partnerskap stöttar vår vidare expansion i regionen. Vidare är det också spännande att vi nu ser flera länder i Europa som blir redo att implementera samma typ av lösning. I Sverige till exempel planeras samma typ av Public Safety LTE byggas ut som kallas Rakel G2 i parallell med nuvarande Rakel som också utnyttjar 380 MHz bandet”, säger Fredrik Ekström, VD och koncernchef

*Estimat baserat på gällande växelkurs