Finansiella Rapporter

Filter:
  • All
  • Interim reports
  • Annual Reports

Kassaflödesanalyser

Kassaflödesanalys 2019-2020

Kalendarium

Bokslutskommuniké………………………24 februari 2023
Årsredovisning……………………….…….24 mars 2023
Kvartalsrapport Q1………………………..27 april 2023
Bolagsstämma……………………………….27 april 2023
Kvartalsrapport Q2………………………..15 augusti 2023
Kvartalsrapport Q3………………………..27 oktober 2023
Bokslutskommuniké………………………23 februari 2024

Analyser & Video

Analyser

Presentationer

2021

Q3 presentation

2023

2023-02-24

Bokslutskommuniké presentation

Video

Intervjuer

Presentationer

14 Mars 2023 – Presentation RedEye Nordic Growth Investor Events