Finansiella Rapporter

Filter:
  • All
  • Interim reports
  • Annual Reports

Kassaflödesanalyser

Kassaflödesanalys 2019-2020

Kalendarium

Delårsrapport Q2……………………27 juli 2021
Delårsrapport Q3……………………27 oktober 2021

Bokslutskommuniké……………….25 februari 2022

Kvartalsrapport Q1…………………27 april 2022
Bolagsstämma………………………..27 april 2022

Delårsrapport Q2……………………27 juli 2022
Delårsrapport Q3……………………27 oktober 2022

Analyser & Video

Analyser

Presentationer

Video

Intervjuer

Presentationer