Aktieägarinformation

Maven Wireless AB’s aktie är sedan 10 juni 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAVEN.

AKTIEKURS

MAVEN

Köp
15,72 SEK
Sälj
16,10 SEK
Högst
16,60 SEK
Lägst
16,36 SEK
Utveckling idag
-1,4%

Kursdatan är fördröjd med 15 minuter.

STÖRSTA AKTIEÄGARE

per den 31 mars, 2021

Antal aktierAndel av kapital
och röster (%)
Aktieägare20212021
Gunnar Malmström*7 622 00415,01%
Håkan Samuelssons dödsbo6 858 45613,50%
Fredrik Ekström4 760 2499,37%
Göran Grosskopf**4 561 4728,98%
Almi Invest Green Tech AB3 618 4167,12%
Johan Lundqvist***2 650 7925,22%
Totalt aktieägare med innehav överstigande 5 procent30 071 38959,21%
Övriga aktieägare20 715 43640,79%
Totalt50 786 825100%

* Avser eget innehav och genom det helägda bolaget Bånudden Drifts AB (dotterbolag Gripsholm Holding AB)
** Indirekt innehav genom kapitalförsäkring
*** Avser eget innehav genom Graviton AB

UTDELNINGSPOLICY

Maven Wireless har inte antagit någon utdelningspolicy. Vid överväganden om förslag ska lämnas om utdelning beaktar styrelsen flera faktorer, inbegripet Bolagets verksamhet, rörelseresultat, finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer. Ingen utdelning lämnades för räkenskapsåren 2020 eller 2019. Styrelsens avsikt är att inte föreslå någon utdelning till aktieägarna innan Bolaget har etablerat sig kommersiellt och genererar långsiktigt uthållig lönsamhet.