Aktieägarinformation

Maven Wireless AB’s aktie är sedan 10 juni 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAVEN.

AKTIEKURS

MAVEN

Köp
15,02 SEK
Sälj
15,24 SEK
Högst
15,88 SEK
Lägst
15,06 SEK
Utveckling idag
-2,4%

Kursdatan är fördröjd med 15 minuter.

STÖRSTA AKTIEÄGARE

per den 30 Nov, 2021

Antal aktierAndel av kapital
och röster (%)
Aktieägare20212021
Gunnar Malmström*7 700 30415,20%
Fredrik Ekström4 760 2499,40%
Göran Grosskopf**4 608 3729,10%
Almi Invest Green Tech AB3 618 4167,14%
Yvonne Adesam3 008 6985,94%
Miriam Samuelsson3 008 6985,94%
Totalt aktieägare med innehav överstigande 5 procent29 467 42958,17%
Övriga aktieägare21 190 27141,83%
Totalt50 657 700100%

* Avser eget innehav och genom det helägda bolaget Bånudden Drifts AB (dotterbolag Gripsholm Holding AB)
** Indirekt innehav genom kapitalförsäkring

UTDELNINGSPOLICY

Maven Wireless har inte antagit någon utdelningspolicy. Vid överväganden om förslag ska lämnas om utdelning beaktar styrelsen flera faktorer, inbegripet Bolagets verksamhet, rörelseresultat, finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer. Ingen utdelning lämnades för räkenskapsåren 2020 eller 2019. Styrelsens avsikt är att inte föreslå någon utdelning till aktieägarna innan Bolaget har etablerat sig kommersiellt och genererar långsiktigt uthållig lönsamhet.