Aktieägarinformation

Maven Wireless AB’s aktie är sedan 10 juni 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAVEN.

AKTIEKURS

MAVEN

Köp
12,76 SEK
Sälj
13,06 SEK
Högst
13,06 SEK
Lägst
12,32 SEK
Utveckling idag
1,7%

Kursdatan är fördröjd med 15 minuter.

STÖRSTA AKTIEÄGARE

per den 30 Sep, 2022

Antal aktierAndel av kapital
och röster (%)
Aktieägare20222022
Gunnar Malmström*7 710 30415,22%
Fredrik Ekström4 760 2499,40%
Göran Grosskopf**4 708 3729,29%
Almi Invest Green Tech AB3 618 4167,14%
Yvonne Adesam3 008 6985,94%
Miriam Samuelsson3 008 6985,94%
Aktieägare med innehav överstigande 5 procent26 814 73752,93%
Övriga aktieägare23 842 96347,07%
Totalt50 657 700100%

* Avser eget innehav och genom det helägda bolaget Bånudden Drifts AB (dotterbolag Gripsholm Holding AB)
** Indirekt innehav genom kapitalförsäkring

UTDELNINGSPOLICY

Maven Wireless har inte antagit någon utdelningspolicy. Vid överväganden om förslag ska lämnas om utdelning beaktar styrelsen flera faktorer, inbegripet Bolagets verksamhet, rörelseresultat, finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer. Ingen utdelning lämnades för räkenskapsåren 2020 eller 2019. Styrelsens avsikt är att inte föreslå någon utdelning till aktieägarna innan Bolaget har etablerat sig kommersiellt och genererar långsiktigt uthållig lönsamhet.