Aktieägarinformation

Maven Wireless AB’s aktie är sedan 10 juni 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAVEN.

AKTIEKURS

MAVEN

Köp
13,12 SEK
Sälj
13,36 SEK
Högst
13,50 SEK
Lägst
12,60 SEK
Utveckling idag
2,6%

Kursdatan är fördröjd med 15 minuter.

STÖRSTA AKTIEÄGARE

per den 31 mars, 2021

Antal aktier Andel av kapital
och röster (%)
Aktieägare 2021 2021
Gunnar Malmström* 7 622 004 15,01%
Håkan Samuelssons dödsbo 6 858 456 13,50%
Fredrik Ekström 4 760 249 9,37%
Göran Grosskopf** 4 561 472 8,98%
Almi Invest Green Tech AB 3 618 416 7,12%
Johan Lundqvist*** 2 650 792 5,22%
Totalt aktieägare med innehav överstigande 5 procent 30 071 389 59,21%
Övriga aktieägare 20 715 436 40,79%
Totalt 50 786 825 100%

* Avser eget innehav och genom det helägda bolaget Bånudden Drifts AB (dotterbolag Gripsholm Holding AB)
** Indirekt innehav genom kapitalförsäkring
*** Avser eget innehav genom Graviton AB

UTDELNINGSPOLICY

Maven Wireless har inte antagit någon utdelningspolicy. Vid överväganden om förslag ska lämnas om utdelning beaktar styrelsen flera faktorer, inbegripet Bolagets verksamhet, rörelseresultat, finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer. Ingen utdelning lämnades för räkenskapsåren 2020 eller 2019. Styrelsens avsikt är att inte föreslå någon utdelning till aktieägarna innan Bolaget har etablerat sig kommersiellt och genererar långsiktigt uthållig lönsamhet.