FAKTA OM BOLAGET

Maven Wireless är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och sälja system för inomhus- och tunneltäckning för såväl publika mobilsystem som kritisk kommunikation, exempelvis blåljusradio för polis och brandkår. Genom egenutvecklad och patenterad mjukvara erbjuder Maven Wireless ett heltäckande DAS-system med inomhus- och tunneltäckning för alla operatörer samtidigt och som är anpassat för 5G.

Den Globala 5G-Utvecklingen Drivs av Ökande Täckningsbehov

5G-utrullningen fortsätter globalt med en ökande efterfrågan på kapacitet och täckning. Många nya enheter och applikationer drar nytta av 5G:s tekniska fördelar. Antalet 5G-mobilabonnemang förväntas nå fem miljarder vid slutet av 2028. Detta indikerar den snabba utbredningen och antagandet av 5G-teknologi över hela världen.  Med högre hastigheter, lägre latens och möjligheten att ansluta ett stort antal enheter samtidigt, kommer 5G spela en avgörande roll för att driva framtidens innovationer. 

Investera i Maven Wireless
Investera i Maven Wireless

Marknaden i Korthet

 Den globala marknaden för distribuerade antennsystem (DAS) förväntas nå 13 miljarder USD år 2028, med en årlig tillväxt på 6,2% från 2023 till 2028. Några av de viktigaste tillväxtdrivande faktorerna är en ökande mobildatatrafik, ett växande antal anslutna enheter till följd av IoT (sakernas internet), ett ökat konsumentbehov för utökad nätverkstäckning och oavbruten anslutning samt byggnation av moderna fastigheter med fokus på miljö och hållbarhet.


Source:  Distributed Antenna System (DAS) Market,  Global forecast to 2028 by Market and Markets. 

Nordamerika på DAS-Marknaden Med Störst  Marknadsandel

Den nord- och sydamerikanska marknaden utgör cirka 44 procent av den globala marknaden. Förväntningarna på DAS-marknaden i Nordamerika är positiva, med en förväntad tillväxt i linje med den globala trenden. Ökande trådlös efterfrågan, införandet av 5G-teknologi och behovet av att förbättra täckning inomhus kommer sannolikt att driva marknadens tillväxt och innovationsinsaster för att möta dessa krav.

Bli En Del av Framtidens Trådlösa Anslutning

Maven Wireless står inför gynnsamma möjligheter att växa och utvecklas, tack vare den underliggande marknadsutvecklingen. Genom att fokusera på innovation och hållbarhet inom marknadssegment med stabil tillväxt, skapar vi en solid grund för att generera stabil och långsiktig avkastning för våra aktieägare. Vårt engagemang för att ligga i framkant när det gäller teknologiska framsteg och hållbara lösningar positionerar oss väl för att dra nytta av de ökande behoven och efterfrågan inom trådlös kommunikation. Med en stark strategi och dedikerad ledning är vi fast beslutna att maximera värde för våra aktieägare och fortsätta vara en pålitlig aktör på marknaden.

Bolagets Höjdpunkter

Våra betydande framgångar och milstolpar är ett resultat av vår kontinuerliga tillväxt, innovativa insatser och framstående prestationer inom trådlös kommunikationsteknik. Här är några av de framstående höjdpunkterna på vår resa.

Investera i Maven Wireless

Nyckeltal

Siffror från bolagets årsredovisning 2022

Nettoomsättning

101 MSEK

Orderintag

228 MSEK

Försäljningstillväxt

+126%

Cashflow

2 582 MSEK

Maven Som Investering

Investera i Maven Wireless
DAS-marknaden förväntas nå 10,7 miljarder USD år 2025

Den årliga DAS-marknaden värderades till cirka 9,4 miljarder USD 2022 och förväntas nå ett värde om cirka 13,0 miljarder USD 2028.

Investera i Maven Wireless
Ledande med heltäckande DAS-system för alla operatörer

Maven Wireless bedömer att Bolaget för närvarande är den enda aktör som erbjuder ett heltäckande DAS-system med inomhus- och tunneltäckning för alla operatörer och är anpassat för 5G. 

Investera i Maven Wireless
Mål om över 1 miljard SEK  i omsättning 

Bolagets målsättning är att uppvisa en årlig genomsnittlig omsättningstillväxt om cirka 1 miljard SEK.

Investera i Maven Wireless
Prestanda och hållbarhet i en plattform

Maven Wireless digitala plattform har ett antal avgörande konkurrensfördelar med avseende på prestanda, framtidssäkring, kostnadseffektivitet och miljövänlighet. 

Investera i Maven Wireless
Namnkunniga ledare i styrelsen

Namnkunnig och erfaren styrelse, inklusive Anders Björkman som styrelseordförande (tidigare VD för Tele2), Göran Grosskopf som styrelseledamot (styrelseordförande i Peab AB) och Anders Olin (tidigare President för Sinch Enterprise & Messaging) .

Finansiell kalender

Hållbar och framtidssäker trådlös täckning.

Årsredovisning 2022

2022 var ett händelserikt och framgångsrikt år.

Delårsrapport Q1

Delårsrapporten för januari-mars 2023.

Relaterat innehåll

Håll dg uppdaterad om vår finansiella presentation och företagsstyrning. Läs mer om våra rapporter och aktieägarinformation. 

Upptäck våra finansiella virtuella konferenser, webbinarier och presentationer. 

Upptäck några av de mest framgångsrika projekten vi har genomfört hittills.

Investera i Maven Wireless
Maven wireless sweden ab

Torshamnsgatan 39B

164 40 Kista, Sweden

Investor relations contact

+46 8 760 43 00

investor@mavenwireless.com

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner