Maven Wireless Sweden AB (publ) har startat ett nytt dotterbolag Maven Wireless Ltd med organisationsnummer 15767390. Det nya aktiebolaget skall fokusera på fortsatt expansion och ökande försäljning i Storbritannien och Irland.

“Med ett lokalt aktiebolag kommer Maven Wireless kunna fortsätta att expandera på en av huvudmarknaderna i Europa och öka sin försäljning där. För att ytterligare stödja lokala projekt och partners har även en lokal teknisk säljare Kyle Reininghaus anställts till koncernen.” säger VD Fredrik Ekström

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner