Maven Wireless Sweden AB (publ) meddelar idag att man anställt Erik Nilsson som ny Chief Sales Officer för koncernen. Erik var tidigare VD på OptiMobile. Han har lång erfarenhet av ledande säljroller inom telekom- och DAS branschen från bland annat på MIC Nordic, JMA Wireless, iBwave, ADC, Andrew (numera Commscope) och Ericsson. Vidare har Erik en bred internationell erfarenhet genom utlandsstationeringar i till exempel USA, Brasilien och Italien.

Erik startar sin anställning första september och kommer att ansvara för koncernens globala försäljning och marknadsorganisation, med fokus på fortsatt vinstdrivande tillväxt med både befintliga och nya kunder samt nya marknader.

Koncernens nuvarande VP of sales Pär Tjernström kommer att gå ner i arbetstid efter årsskiftet som ett första steg mot pensionering men stannar kvar i koncernen med en ledande befattning inom produktledning.

"Erik är en expert inom området", säger Fredrik Ekström, VD för Maven Wireless. "Vi är övertygade om att hans erfarenhet av försäljningsledarskap, marknads- och kundkännedom kommer att hjälpa oss att stärka vår position, vilket i kombination med våra världsledande produkter för inomhus- och tunneltäckning, kommer att leda till fortsatt hög tillväxt."

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner