Maven Wireless signs framework agreement with ONE Nordic and receives first order of SEK 9 million

Maven Wireless Sweden AB (publ) signs a framework agreement with ONE Nordic regarding both DAS systems and repeater products for mobile telephony as well as Public Safety radio systems and associated services. At the same time, a first order is received for mobile phone coverage for an infrastructure project in Sweden, amounting to approximately SEK 9 million.

The agreement is valid indefinitely with rights for the parties to revise prices if costs changes by more than 5%. There are no volume guarantees in the agreement, which can, however, be used for future projects for all ONE Nordic group companies.

Maven Wireless signerar ramavtal med ONE Nordic och erhåller första order om 9 MSEK

Maven Wireless Sweden AB (publ) signerar ramavtal med ONE Nordic gällande både DAS system och repeater produkter för mobiltelefoni samt blåljusradiosystem och tillhörande tjänster. Samtidigt erhålls en första order för mobiltelefonitäckning till ett infrastrukturprojekt i Sverige omfattande ca 9 MSEK.

Avtalet gäller tillsvidare med möjligheter för parterna att revidera priser om kostnader ändras med mer än 5%. Det finns inga volymgarantier i avtalet som däremot kan användas för framtida projekt för alla ONE Nordic koncernbolag.

Maven Wireless tar hem ordrar för Microsoft datahallar

Maven Wireless Sweden AB (publ) har fått sina produkter godkända för att etablera säker kommunikation i Microsofts datahallar med första utrullning i Europa

Godkännandet innefattar bolagets digitala DAS system för TETRA kommunikation där en enhetlig lösning kommer att användas globalt. Etablering av systemen sker med start i Europa, där bolaget redan mottagit order för datacenters i Irland, Italien, Spanien och Holland. Försäljningsvärdet per datahall för bolaget är mellan 0,5 och 1 miljon kronor. Utrullning av motsvarande lösning planeras även att genomföras för både Asien och USA.

Maven Wireless expanderar vidare i Mellanöstern och erhåller ytterligare order om 6 MSEK

Maven Wireless Sweden AB (publ) har mottagit order via lokal partner för ett public safety DAS system till ett värde av 543 kEUR (cirka 6,1 MSEK*).

Denna order inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för blåljusradio som stödjer både gamla TETRA standarden över 380 MHz bandet samt den nya generationens lösning med Public Safety LTE över 700 MHz bandet i samma remote enhet. Public Safety LTE är den senaste generations blåljusradio som stödjer video och dataöverföring.

“Jag är glad över fortsatt förtroende från vår lokala partner i UAE som redan under 2022 implementerat flera projekt med Maven Wireless unika kombinationslösning. Vi får nu fortsatt förtroende att leverera samma lösning till ytterligare större projekt. Denna försäljning och partnerskap stöttar vår vidare expansion i regionen. Vidare är det också spännande att vi nu ser flera länder i Europa som blir redo att implementera samma typ av lösning. I Sverige till exempel planeras samma typ av Public Safety LTE byggas ut som kallas Rakel G2 i parallell med nuvarande Rakel som också utnyttjar 380 MHz bandet”, säger Fredrik Ekström, VD och koncernchef

*Estimat baserat på gällande växelkurs

Maven Wireless expands in the Middle East and receives an additional order of SEK 6 million

Maven Wireless Sweden AB (publ) has received an order via a local partner for a public safety DAS system to a value of 543 kEUR (approx. 6.1 MSEK*).

This order includes the latest digital DAS products for blue light service that support both the old TETRA standard over the 380 MHz band as well as the new generation solution with Public Safety LTE over the 700 MHz band in the same remote unit. Public Safety LTE is the latest generation radio for first responders that supports video and data transmission.

“I am happy about the continued trust of our local partner in the region who already implemented several projects with Maven Wireless unique solution combining both the older generation but also the new standards for Public Safety LTE. We now continue to be trusted to deliver the same solution to even larger projects. This sale and partnership support our further expansion in the Middle East region. Furthermore, it is also exciting that we see several countries in Europe getting ready to implement the same type of solution. In Sweden, for example, the same Public Safety LTE is planned to be launched nationwide, which is called Rakel G2, in parallel with the current Rakel, which is also using the 380 MHz band", says Fredrik Ekström, CEO of Maven Wireless

*Estimate based on current exchange rate

Maven Wireless erhåller order om 7 MSEK från Telenor på förlängt ramavtal

Maven Wireless Sweden AB har mottagit order från Telenor Norge baserat på ett nytt förlängt ramavtal med justerade priser giltigt från första januari 2023 till ett värde av cirka 7 319 TSEK.

Denna order inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för mobiltelefontäckning vilka redan används på den norska marknaden. Priserna är justerade för att kompensera för den senaste tidens kostnadsökningar i bolagets produktionsled.

”Jag är glad över att vi fått förtroende att under ytterligare 2 år få vara hovleverantör av DAS och repeaterprodukter till Telenor. Det är också bra att vi kommit överens om att justera våra produktpriser så att vi blir kompenserade för de kostnadsökningar vi haft under den senaste tiden i våra produktionsled. Vi ser fram emot ytterligare år av bra samarbete med Telenor.”, säger Fredrik Ekström, VD

Maven Wireless erhåller uppföljningsorder om 7 MSEK från Trafikverket i Österrike – ÖBB

Maven Wireless Sweden AB har mottagit order via Tomek GmbH inom befintligt ramavtal med österrikiska Trafikverket ÖBB till ett värde av 653 kEUR (cirka 7,2 MSEK*).

Denna order inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för både blåljusradio för polis- och brandkår, GSM-Rail och mobiltelefontäckning för uppkoppling av alla österrikiska mobiloperatörer i österrikiska Kaponig-Ochenig tunneln.

”Återigen slår vi storleksrekord i orderbok som idag är cirka 206 miljoner kronor. Huvuddelen av orderboken skall levereras under 2023 utom en del som skall faktureras redan under december samt ett projekt som är planlagt för leverans under Q1 2024. Vidare är jag glad att vårt samarbete i Österrike fungerar bra och att vi levererar våra produkter i hög takt för den österrikiska marknaden.”, säger Fredrik Ekström, VD

*Estimat baserat på gällande växelkurs

Maven Wireless receives additional orders of approx. SEK 19 million from SBB

Maven Wireless Sweden AB has today received additional 6 orders via Rhomberg within the existing framework agreement with the Swiss Transport Authority SBB to a value of 1,761 kEUR (approx. 19,204 kSEK*).

The orders include the latest digital DAS products for both blue light radios for police and fire brigades, GSM-Rail and mobile phone coverage for connecting the Swiss mobile operators. It also includes support for the new generation train standard for radio communication FRMCS. The equipment will be installed in 6 different tunnels in Switzerland by the company's local partner Rhomberg.

*Estimate based on current exchange rate

Maven Wireless erhåller ytterligare order om ca 19 MSEK från Trafikverket i Schweiz – SBB

Maven Wireless Sweden AB har idag mottagit ytterligare 6 order via Rhomberg inom befintligt ramavtal med schweiziska Trafikverket SBB till ett värde av 1 761 kEUR (cirka 19 204 kSEK*).

Ordrarna inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för både blåljusradio för polis- och brandkår, GSM-Rail och mobiltelefontäckning för uppkoppling av de schweiziska mobiloperatörerna. Den innehåller även stöd för den nya generationens tågstandard för radiokommunikation FRMCS. Utrustningen kommer att installeras i 6 olika tunnlar i Schweiz av bolagets lokala partner Rhomberg.

*Estimat baserat på gällande växelkurs

Maven Wireless receives a new record order of approx. SEK 64 million from the Swiss Transport Authority – SBB

Maven Wireless Sweden AB (publ) has received orders via Rhomberg within the existing framework agreement with the Swiss Transport Authority SBB to a value of 5,878 kEUR (approx. 63,874 kSEK*).

The order includes the latest digital DAS products for both blue light radios for police and fire brigades, GSM-Rail and mobile phone coverage for connecting the Swiss mobile operators. It also includes support for the new generation train standard for radio communication FRMCS.

"Our previous record for single largest order is doubled with this new order and the company's order book conquers new heights where accumulated orders during 2022 total SEK 265 million*. The order book today is approximately SEK 193 million, which will be converted into revenue during Q4 2022 and during 2023. This order further strengthens the company's position to become the strongest player in wireless coverage for tunnels," says Fredrik Ekström, CEO

*Estimate based on current exchange rate