Maven Wireless publicerar idag delårsrapport för andra kvartalet 2021. Rapporten finns tillgänglig på www.mavenwireless.com

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2021
• Orderingången uppgick till 20 455 TSEK (4 364)
• Order från 5 nya kunder under perioden
• Nettoförsäljning uppgick till 13 296 TSEK (29 915)
• EBITDA uppgick till -3 167 TSEK (-3057)
• Rörelseresultatet uppgick till- 3 996 TSEK (-4 077)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 442 TSEK (4 270)
• Nettovinst per aktie -0,08 (-0,37)

Första halvåret 1 januari – 30 juni 2021
• Orderingången uppgick till 36 683 TSEK (14 453)
• Order från 9 nya kunder under perioden
• Nettoförsäljning uppgick till 24 400 TSEK (42 911)
• EBITDA uppgick till -1 720 TSEK (-9 039)
• Rörelseresultatet uppgick till- 3 342 TSEK (-10 511)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 646 TSEK (2 936)
• Nettovinst per aktie -0,07 (-0,95)
• Life Cycle Assessment -68% kgCO2e under drift

Väsentliga händelser efter periodens utgång
I samband med listning av bolaget på Nasdaq First North åtog sig Bolaget att inom 30 dagar från den första handelsdagen på First North, emittera ytterligare högst 576 923 nya aktier i Maven Wireless för att täcka eventuell övertilldelning i samband med IPO. Pareto har genomfört stabiliseringstransaktioner omfattande 129 125 aktier i Bolaget.
Slutgiltigt antal aktier efter stabiliseringen är 50 657 700 stycken (50 817 700 stycken efter utspädning).

Kommentarer från VD

Bolagets försäljning om drygt 13 miljoner kronor är ett besked om ytterligare återhämtning efter pandemins spår på marknaden, samtidigt är det en nedgång jämfört med föregående år då bolaget gjorde all time high innan pandemieffekterna bredde ut sig. Jag är också väldigt glad över att vi har en kontinuerligt växande orderbok och försäljning sedan årsskiftet. Orderingången var stark, drygt 20 MSEK under perioden jämfört med drygt 4 MSEK föregående årsperiod. Den växande orderingången följer bolagets fortsatta expansion där vi har order från ytterligare 5 nya kunder. Bolaget har sålt ett nytt system för TETRA kombinerat med LTE för räddningstjänst i UAE, vi har tagit hem en strategisk testorder för Indiska järnvägen, vunnit ytterligare en ny kund för tågrepeater i Norden, fått en order för inomhustäckning i Singapore och en ny order från en systemintegratör i Sverige. Samtidigt fortsätter avrop och leveranser från våra ramavtal med ÖBB i Österrike och Telenor i Norge samt övriga befintliga kunder.
Vidare konstaterar jag att bruttomarginalen är 38% vilket är över förväntan, samtidigt nås negativa EBIT-siffror och bolaget genererar en förlust för kvartalet vilket främst beror på de IPO kostnader företaget har haft under kvartalet. Totalt har bolaget haft cirka 9 miljoner i kostnader runt listning och emission.
I samband med listningen på Nasdaq First North growth Market har bolaget fått fem nya långsiktiga ankarinvesterare med Midroc, Edvin Austbo, T-Bolaget, Nordic Cross samt Rockpoint som jag vill välkomna tillsammans med ca 3500 andra aktieägare.
Under perioden har bolaget genomfört en Life Cycle Assesment där våra produkter jämförts mot 2 huvudkonkurrenter med avseende på konsumtion av CO2 (kgCO2e). Här bekräftas att vi har en världsledande produkt även på hållbarhet, där våra produkter reducerar CO2 utsläpp med 58% respektive 68% jämfört mot de ledande konkurrenterna under drift.
Bolaget fortsätter sin marknadsexpansion med att ytterligare stärka säljorganisationen genom en regional säljchef baserad i Singapore där vi nu också implementerar fas 2 för inomhustäckning i Marina Bay Sands. Bolaget har även engagerat amerikanska jurister som förbereder expansionen på amerikanska marknaden. Inom R&D och FPGA teamet har vi förstärkt organisationen med en teknisk doktor samt ytterligare en senior kvinnlig utvecklare av FPGA plattformar.
Genom våra lyckade rekryteringar samt marknadens ökande medvetenhet om bolaget och vårt starka produktutbud har vi nu en utestående offertstock som är den största i bolagets historia.
Jag ser fram emot nästa steg i vår globala expansion och att tillsammans med vår mycket kompetenta organisation fortsätta att göra samhället och våra kunders och slutanvändares liv enklare och säkrare genom att leverera radiotäckning med hög bandbredd.

Fredrik Ekström – VD
Maven Wireless

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner