Pressreleaser

Klicka på knappen för att hålla dig uppdaterad om bolagets senaste nyheter!

2022

2022-12-22 09:44 Maven Wireless erhåller uppföljningsorder om 7 MSEK från Trafikverket i Österrike – ÖBB News Corporate Information Sales Order Swedish IR
2022-12-21 08:00 Ägarspridning i Maven Wireless övertecknad av 2 300 tecknare News Corporate Action Shares Issuance Swedish IR
2022-12-16 10:34 Maven Wireless signerar förlängning av globalt ramavtal med Telenor värt cirka 80 MSEK News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
2022-12-09 17:45 Styrelsen för Maven Wireless beslutar om ägarspridning News Corporate Action Shares Issuance Swedish Regulatory MAR IR
2022-12-06 10:45 Maven Wireless receives additional orders of approx. SEK 19 million from SBB News Corporate Information Sales Order English Regulatory MAR IR
2022-12-06 10:45 Maven Wireless erhåller ytterligare order om ca 19 MSEK från Trafikverket i Schweiz - SBB News Corporate Information Sales Order Swedish Regulatory MAR IR
2022-12-05 09:13 Maven Wireless receives a new record order of approx. SEK 64 million from the Swiss Transport Authority - SBB News Corporate Information Sales Order English Regulatory MAR IR
2022-12-05 09:13 Maven Wireless erhåller ny rekordorder om ca 64 MSEK från Trafikverket i Schweiz - SBB News Corporate Information Sales Order Swedish Regulatory MAR IR
2022-12-01 13:22 Maven Wireless granted a third patent in South Korea News Corporate Information Other Corporate Information English IR
2022-11-17 09:27 Nya EU direktivet om cybersäkerhet stärker Maven Wireless position på inomhusmarknaden News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
2022-11-07 13:26 Maven Wireless granted a fifth patent in Australia News Corporate Information Other Corporate Information English IR
2022-11-02 08:30 Maven Wireless erhåller avropsordrar om 20 MSEK från Telenor News Corporate Information Sales Order Swedish Regulatory MAR IR
2022-10-27 08:00 Maven Wireless Sweden AB (publ) – delårsrapport januari-september 2022 News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q3 IR
2022-10-18 09:09 MAVEN WIRELESS AB:s valberedning inför årsstämma 2023 News Corporate Information Nomination Committee Swedish IR
2022-09-26 09:25 Maven Wireless granted a fourth patent in Japan News Corporate Information Other Corporate Information English IR
2022-09-23 08:00 Maven Wireless receives 3 MEUR follow-up order from Austrian Rail – ÖBB News Corporate Information Sales Order English Regulatory MAR IR
2022-09-23 08:00 Maven Wireless erhåller uppföljningsorder om 3 MEUR från Trafikverket i Österrike – ÖBB News Corporate Information Sales Order Swedish Regulatory MAR IR
2022-09-22 09:17 Maven Wireless receives an order for Istanbul metro News Corporate Information Sales Order English IR
2022-09-20 08:00 Maven Wireless shows their digital railway infrastructure products at InnoTrans 2022 in Berlin News Corporate Information Presentation English IR
2022-09-15 10:47 Maven Wireless receives 849 kEUR follow-up order from neutral host in Philippines News Corporate Information Sales Order English Regulatory MAR IR

Tidigare pressreleaser