Pressreleaser

Klicka på knappen för att hålla dig uppdaterad om bolagets senaste nyheter!

2021

2021-12-22 17:48 Uppdatering om tilldelning av ramavtal med Schweiziska trafikverket SBB News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
2021-12-22 15:56 Maven Wireless granted two new patents News Corporate Information Other Corporate Information English IR
2021-12-07 11:57 Maven Wireless receives 10 MSEK order from system integrator in Singapore News Corporate Information Sales Order English Regulatory MAR IR
2021-12-07 11:57 Maven Wireless erhåller order på 10 MSEK från en systemintegratör i Singapore News Corporate Information Sales Order Swedish Regulatory MAR IR
2021-11-27 11:33 Maven Wireless tilldelas ramavtal med Schweiziska trafikverket SBB värt SEK 213m News Corporate Information Sales Order Swedish Regulatory MAR IR
2021-11-27 11:33 Maven Wireless awarded frame agreement with Swiss federal railways SBB valued at SEK 213m News Corporate Information Sales Order English Regulatory MAR IR
2021-11-22 13:49 Rättelse: Maven Wireless erhåller avropsorder på 13,2 MSEK News Corporate Information Sales Order Correction Swedish Regulatory MAR IR
2021-11-22 13:37 Maven Wireless erhåller avropsorder på 13,2 MSEK News Corporate Information Sales Order Swedish Regulatory MAR IR
2021-11-09 13:03 Maven Wireless granted three new patents in Australia News Corporate Information Other Corporate Information English IR
2021-10-27 15:19 Maven Wireless svenska partner signerar ramavtal med bolagets produkter värt cirka 10 MSEK News Corporate Information Sales Order Swedish Regulatory MAR IR
2021-10-27 08:00 Maven Wireless Sweden AB (publ) - delårsrapport januari-september 2021 News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q3 IR
2021-10-26 13:03 MAVEN WIRELESS AB:s valberedning inför årsstämma 2022 News Corporate Information Nomination Committee Swedish IR
2021-10-26 13:03 MAVEN WIRELESS AB nomination committee for the AGM 2022 News Corporate Information Nomination Committee English IR
2021-10-22 10:05 Inbjudan till presentation av Maven Wireless delårsrapport för tredje kvartalet 2021 News Corporate Information Presentation Swedish IR
2021-10-01 09:49 Maven Wireless Sweden AB signerar ramavtal med en fransk systemintegratör värt SEK 120m News Corporate Information Sales Order English Regulatory MAR IR
2021-10-01 09:49 Maven Wireless Sweden AB signs a frame agreement valued at SEK 120m with a French system integrator News Corporate Information Sales Order Swedish Regulatory MAR IR
2021-09-06 11:06 Maven Wireless Sweden AB erhåller order på 13 MSEK från en turkisk systemintegratör News Corporate Information Sales Order Swedish Regulatory MAR IR
2021-09-06 11:06 Maven Wireless Sweden AB receives 13 MSEK order from Turkish system integrator News Corporate Information Sales Order English Regulatory MAR IR
2021-08-13 11:34 Maven Wireless Sweden AB receives SEK 12,7m order from a neutral host in the Philippines News Corporate Information Sales Order English Regulatory MAR IR
2021-08-13 11:34 Maven Wireless Sweden AB erhåller order på SEK 12,7 m från en neutral host på Filippinerna News Corporate Information Sales Order Swedish Regulatory MAR IR

Tidigare pressreleaser